Anmälningsvillkor

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i kurs, privat träning eller evenemang (nedan enbart kallat kurs) hos Wellrun.

  1. Efter anmälan, skickas ett mejl till dig om ifall du har fått en plats på kursen. I samband med skickad bekräftelse på kursplats har bindande avtal ingåtts och ångerrätten börjar gälla enligt punkt 6 nedan.
  2. Om inte annat framgår av den kursspecifika informationen skickas faktura tillsammans med bekräftelsemejlet.
  3. Om instruktören tvingas ställa in en kurs innan kursstart har du alltid rätt att återfå kursavgiften. Detsamma gäller om instruktören tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta i kursen. Instruktören förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda deltagare.
  4. Kursavgift kan återfås mot veterinär- eller läkarintyg.
  5. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”) har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dagen då bekräftelse skickats (ångerfristen).
  6. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut.
  7. Om du uteblivit från något kurstillfälle av någon annan anledning än de ovan nämnda, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
  8. På våra kurser tillämpar vi tillsynslagen vilket innebär att hundägaren eller hundens förare under kursen har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig om hunden skadar annan hund eller människa.