Vi erbjuder valpkurser, vardagslydnadskurser, rallylydnadskurser och en rad olika agilitykurser! Kursbeskrivningar hittar du under fliken "Kurser vi erbjuder" nedan.

Förberedande/Pre Sport Hundkurs

Denna kurs riktar sig till dig som vill börja träna och tävla med din hund och vill få en bra grund inför framtiden. Denna hundkurs bygger på lek, belöning och arbetsglädje. Under hundkursens gång kommer vi bland annat gå igenom olika belöningstekniker, kontaktövningar samt träning av stadga/stanna kvar. Oavsett vad du vill träna med din hund i framtiden ger denna kurs en förberedande grund inför er vidare utveckling tillsammans.

Agilitykurs  Nybörjare

Om du är sugen på att börja träna agility med din hund är detta agilitykursen att satsa på. Under denna agilitykurs kommer vi att gå igenom alla hinder som finns på en agilityplan, hur de ska utföras och hur de kan tränas in. Denna agilitykurs riktar sig både till den som vill testa på agility och för den som i framtiden vill börja tävla. Agilitykursen individanpassas efter varje ekipages förutsättningar.

För att gå agilitykurs måste din hund vara minst 1 år gammal samt klara av att vara lös bland andra hundar.

Agilitykurs  Grund Pro

Den här agilitykursen riktar sig till dig som vill lägga ner extra tid på grundträning och redan nu vet att du vill börja tävla i agility med din hund. Under denna agilitykurs går vi bland annat igenom olika basövningar utan agilityhinder, påbörjar träning av ordförståelse, tajta svängar, tränar hindersug och tränar stadga i starter. Under kursen kommer enbart hopphinder och tunnlar att användas som agilityhinder. Denna agilitykurs passar nybörjarhundar från 6 månader och kan ses som ett komplement till Agility nybörjarkurs eller för de som går eller gått Agility fortsättningskurs men vill jobba mer med grundträning.

Agilitykurs  Fortsättning

Denna agilitykurs riktar sig till er som har gått Agilitykurs – nybörjare eller har motsvarande kunskaper och som vill komma vidare i träningen. Under kursen får du lära dig grunderna i hur du styr hunden mellan hinder i kortare sekvenser. Stort fokus ligger på de grundläggande bytena, när och hur dessa används. En del av kurstiden läggs även på vidare träning av enskilda hinder med möjlighet till frågor.

Agilitykurs – Pre Tävling klass 1

Detta är kursen för dig som vill börja tävla med din hund och vill lära dig allt om regler, hur det går till på en tävling och vill träna på banor motsvarande de som kan stötas på i samband med sina första tävlingar. Kursen riktar sig till de ekipage har gått agilitykurs fortsättning eller har motsvarande kunskaper. Under kursen kommer vi rikta träningen åt mer tävlingsmässiga former samtidigt som vi jobbar med förarens placering, timing och vägval i banan. Det kommer finnas gott om tid till frågor för att varje deltagare ska få chans att bli mer trygg inför att starta upp en agilitykarriär på tävlingsbanan tillsammans med sin bästa vän. Träningen individanpassas utefter varje ekipage.

Agilitykurs Handling

Om du vill komma vidare i agility med målsättning att utveckla ett säkrare samarbete mellan dig och din hund på agilityplanen är detta agilitykursen för dig. Kursen riktar sig till ekipage som tävlar eller har motsvarande kunskaper. Träningen individanpassas utefter varje ekipage. Centralt fokus under samtliga tillfällen är precision av förarens placering, timing samt vägval i banan. Denna agilitykurs hålls både för ekipage som tävlar kl 1-2 samt för de som tävlar kl 2-3.

Agilitykurs Kontaktfält

Denna kurs riktar sig till er som har gått Agilitykurs – nybörjare eller har motsvarande kunskaper och vill komma vidare i träningen för de olika klätterhindren i agility – balansbom, gungbräda och A-hinder. Under sex kurstillfällen går vi igenom hur dessa olika hinder kan tränas in för att de ska utföras korrekt och effektivt. Främst fokus ligger på balansbom och gungbräda då dessa hinder ofta anses svårast att komma vidare med på egen hand och som även ofta tar lång tid att träna. För balansbommen kommer vi gå igenom grunderna för både träning av stoppade kontaktfält och springande kontaktfält (så kallade running contacts). Vid stoppade kontaktfält ska hunden lära sig att stanna i slutet av balansen och med springande kontaktfält ska hunden istället lära sig att trampa på kontaktfältet i fart. Under första tillfället kommer vi gå igenom dessa två olika alternativ lite mer så att ni därefter kan välja vilken metod ni önskar träna in med er hund, om ni inte redan bestämt er.

Running contact kurs

För snabba och stabila kontaktfält på balansen. Tränas in med matta. Varje ekipage tilldelas var sin matta vilken ingår i kursavgiften.

Valpkurs

För dig som precis fått hem ett litet tillskott till familjen och vill lägga de första grunderna för en trivsam vardag tillsammans. Vi går bland annat igenom övningar för sitt, ligg, stanna kvar, koppelgående, följsamhet, hundmöten, inkallning och passivitet. Valpkursen bygger genomgående på lek och belöning. Vi varvar praktiska övningar med lugna teoripass och det finns gott om tid för era frågor och önskemål. Oavsett vad du och din hund vill göra i framtiden är den här kursen en bra grund för ert framtida liv ihop.

Kursen är öppen för valpar som fyllt 12 veckor (tagit giltig vaccination) upp till 6 månader vid kursens start.

Vardagslydnad - Grund

Denna kurs är utformad för dig som vill få stöd i att skapa goda vanor i vardagen ihop med din hund. På denna vardagslydnadskurs går vi igenom bland annat belöningsarbete, inkallning, passivitet, koppelträning och hundmöten. Mycket fokus läggs på att hunden ska klara av att arbeta med andra hundar i närheten. Praktik varvas med teori och kursupplägget anpassas deltagarnas behov. Det kommer även finnas tid för frågor och diskussion kring livet som hundägare.

Kursen passar alla hundar från 6 månader och uppåt.

Vardagslydnadskurs - Fortsättning

Under den här kursen bygger vi vidare på kunskaper och erfarenheter din hund har med sig sedan tidigare. Under kursen fortsätter vi att bygga din och din hunds relation inför kommande år för ett trivsamt vardagsliv både inomhus och utomhus. Extra fokus läggs på att din hund ska kunna jobba lös bland andra hundar. Vi varvar praktiska övningar med lugna teoripass och det finns gott om tid för era frågor och önskemål.

Kursen passar hundar mellan 6 månader och uppåt.
Förkunskapskrav: Ha gått Wellruns valpkurs alternativt Wellruns Vardagslydnadkurs Grund. Undantag görs vid överenskommelse.

Rallylydnad – nybörjare

Rallylydnad är en hundsport för alla oavsett ålder och fysik. I rallylydnad ska du och din hund gå en bana uppbyggd av beskrivande skyltar med olika moment. Sporten bygger på samarbete och de olika momenten utförs helt utan tidspress. Under denna nybörjarkurs kommer vi gå igenom de olika momenten som ingår i nybörjarklass där praktik varvas med teori. Hunden är kopplad under hela kursens gång och passar hundar från 6 månader och uppåt. Inga förkunskaper krävs men lämpligt om hunden klarar av att vistas bland andra hundar.

Rallylydnad – banträning nybörjarklass

Under denna kurs sätter vi ihop olika moment till bana. Vi tränar uthållighet i att klara av flera moment åt gången och ni som förare får även träna på att bygga bana efter ritad banskiss. Praktiska moment varieras med teori där vi bland annat kommer gå igenom regler för tävling. Denna rallylydnadskurs riktar sig till de som sedan tidigare tränat på de olika momenten i nybörjarklass och vill komma vidare för att utmana sina färdigheter i rallylydnad ytterligare. För att gå kursen behöver hunden vara 6 månader eller äldre.

2 Valpkurser start 11 mars

Instruktör: Cili Blomgren

Plats: Fredstorps Hundsporthall, Jönköping

Ålder på valpen: 12 veckor (samt vaccinerad) - 6 månader vid kursstart.

Datum & tid: Torsdagar, totalt 6 tillfällen

 • tors 11/3 kl  17-18 eller 18-19
 • tors 18/3 kl 17-18 eller 18-19
 • tors 25/3 kl 17-18 eller 18-19
 • tors 1/4 kl 17-18 eller 18-19
 • tors 8/4 kl 17-18 eller 18-19
 • tors 15/4 kl 17-18 eller 18-19

Pris: 1600 kr inkl hallhyra

Antal platser: Max 6 ekipage, en person per hund för att minska risk för smittspridning.

Anmäl dig här!

____________________________________________________________________________

 

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i kurs, privat träning eller evenemang (nedan enbart kallat kurs) hos Wellrun och Dogmind.

 1. Efter anmälan, skickas ett mejl till dig om ifall du har fått en plats på kursen. I samband med skickad bekräftelse på kursplats har bindande avtal ingåtts och ångerrätten börjar gälla enligt punkt 6 nedan.
 2. Om inte annat framgår av den kursspecifika informationen skickas faktura tillsammans med bekräftelsemejlet.
 3. Om instruktören tvingas ställa in en kurs innan kursstart har du alltid rätt att återfå kursavgiften. Detsamma gäller om instruktören tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta i kursen. Instruktören förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda deltagare.
 4. Kursavgift kan återfås mot veterinär- eller läkarintyg.
 5. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”) har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dagen då bekräftelse skickats (ångerfristen).
 6. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut.
 7. Om du uteblivit från något kurstillfälle av någon annan anledning än de ovan nämnda, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
 8. På våra kurser tillämpar vi tillsynslagen vilket innebär att hundägaren eller hundens förare under kursen har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig om hunden skadar annan hund eller människa.